Ae cho minh hỏi...dùng Mi8 chơi game rules... Đag chơi tự nhiên đen màn hình.. Vẫn có tiếng game...với hay đá văng game...có cách gì khác phục không ạ...???