Sáng ngày 6/ 6, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã cấp giấy phép thương mại 5G cho China Telecom, China Mobile, China Unicom và Đài phát thanh và truyền hình Trung Quốc.  Qualcomm trả lời rằng đây là một sự kiện mang tính bước ngoặt trong sự phát triển 5G toàn cầu, kỷ nguyên 5G của Trung Quốc chính thức khai mạc.
Sự phát triển 5G của Trung Quốc trong tương lai sẽ nhanh như thế nào?  Theo Hiệp hội Truyền thông Di động Toàn cầu (GSMA), số lượng kết nối 5G trên toàn thế giới sẽ đạt 1,4 tỷ vào năm 2025, trong đó Trung Quốc chiếm 460 triệu, vượt qua cả Bắc Mỹ và Châu Âu, đứng đầu thế giới.
Trong ngành công nghiệp truyền thông không dây, để đạt được các nhu cầu thiết yếu của kết nối, ngành công nghiệp toàn cầu đã hình thành một cơ chế tốt để tham gia vào việc xây dựng các tiêu chuẩn.  Xây dựng một tiêu chuẩn thống nhất toàn cầu của 5G cũng đã trở thành một sự đồng thuận trong ngành, phù hợp với triết lý hiệp đồng của Qualcomm.  Năm 2016, Qualcomm đã hợp tác với các nhà khai thác toàn cầu, nhà sản xuất thiết bị đầu cuối và nhà sản xuất hệ thống để đẩy nhanh việc phát triển các tiêu chuẩn 5G và cùng nhau thúc đẩy thời gian thương mại 5G từ năm 2019 đến 2020. Mục tiêu này đã cơ bản đạt được.
Meng Pu, chủ tịch của Qualcomm Trung Quốc  rằng cộng tác trực tuyến là một trong những yếu tố quan trọng nhất.  Thông qua các đột phá công nghệ và đổi mới sản phẩm, Qualcomm tích cực nắm bắt các cơ hội 5G với nhiều đối tác sinh thái để tăng tốc triển khai thương mại 5G toàn cầu thông qua các giải pháp 5G toàn diện và tiên tiến.