Mấy bữa trước mình cắm cáp chọn truyền tệp thì vẫn oke lắm. Nhưng giờ cắm vào nó không nhận. Ko hiện lên. Thông báo đã kết nói trên. Pc nữa.
Mình đã cập nhật driver nhưng cũng chẳng thấy j. Ai giúp mình với. Mình cần. Chép video dung lượng lớn vào máy tính