พอถ่ายวีดีโอแล้วจะเปิดดูวีดีโอมันจะค้างภาพกลับหัวเล่น slow เป็นเฉพาะใน google photo เปิดแอปอื่นไม่เป็นของใครเป็นบ้าง