Anh em cập nhật xong dùng ứng dụng cứ bị văng ra như mình không điên quá.