mi9 ตอนกลางคืนมืดๆปลดล็อคแอปด้วยใบหน้าไม่ได้ต้องรอจนกว่าจะมีลายนิ้วมือขึ้นมา เป็นปัญหามากแก้ได้ยังไงครับ