thuowngf thì sẻ có dòng ok hủy thêm
Nhưbg máy mình lại không có cái đó. Mình hỏi bao nhiều người rồi mà họ cứ cns mình thao tác sai.