เล่นวีดีโอไปสักพักจอจะดับตามเวลาสลีปที่เราตั้งไว้ ใครเป็นบ้างครับ