Sau khi lên phiên bản beta trên dòng sản phẩm là có 1 điều Android 9 quá mượt