ฉันรีเซ็ตบ่อยมากเพราะไม่รุ้จะเล่นเว็บไซต์ให้ปลอดภัยไม่ให้ถูกโจมตีจากไวรัส