Ngày trước cũng khao khát hướng về cái đích của cuộc hành trình mang tên "Tốt nghiệp", vài đứa tụ tập nói về Đại học, về ước mơ cũng như tương lai và cuộc sống mai sau. Sau này đột nhiên phát hiện ai cũng không có cách để mà lại đầy đủ ngồi bên nhau. Cuối cùng sẽ có một ngày, người bạn đồng hành cùng tôi khi ấy sẽ vẫy tay tạm biệt nơi ngã tư đường.