จะส่งไฟล์ภาพจากเครื่องอื่นๆ เช่น ss ค้นหาเจอนะ แต่ไม่มีการตอบรับ จากเครื่อง mi8 เพื่อนๆเป็นกันไหม ?