Các bác giúp e vs redmi s2 của e kết nối với máy tính.máy tính n chỉ nhận khi truyền ảnh thôi còn truyền tệp máy tính n k nhận ạ