S2 của tôi bị hay bị mất wifi. Ai chỉ cách khắc phục vs