Khi mình mở camera và bấm quay video thì máy bị văng ra và báo lỗi