có bạn ơi mình cũng giật giữ lắm mà hỏi thì bên mua bảo là chip này thì khó giật vs máy ms nên ko giật đc