Trình duyệt web khá nhanh phiên bản pro mới nhất hiện nay mình tìm thấy trên web cho những anh em nào cần đã test an toàn

https://drive.google.com/file/d/1C0Z78jRS9TCz72U6BYL8Urz2_nEcH3pr/view?usp=drivesdk