Ngoại hinh nhìn củng tương đối đẹp, có điểm trừ là tai thỏ hơi lớn,
Màn hình thi củng không khác gì note 5 lắm, có điều không co hiện thị phần tin nhắn hay bất cứ cai gì trên màn hình neu muốn biết phải kéo xuống
Về cảm ứng có cảm giác không được mượt cho lắm
Pin thì củng khá là trâu bò. Sạc thi không có sạc nhanh nhưng thấy sạc củng khá nhanh 4000 ma mih sạc tầm 2h la đầy
Mình ít chơi game nên phần hiệu năng không đánh giá nhé