Mọi V10 stable trên mi 8 nè bà con ơi!! Mới nhận đc update sáng nay :))