956 có còn các bản cập nhật về sau 9517,9519 mất tính năng đó nhé,đừng tìm mất công