6172375993 gửi lúc 2019-03-23 07:03:35
mình đã thử cái mi band mình với điện thoại khác thì hiện không hiểu sau điện tho ...

mi band 3 của mình củng bị không hiển thị call id, đã check mở hiển thị trong mi fit rồi.
hồi xưa có giờ không mới mât đây