chưa thấy bị lag , máy hoạt động trợ trụ, chụp hình đẹp, bảo mật về bàn tay hơi bị tốt khi mua hàng xác nhận bằng dấu vân tay