Các bạn sử dụng đánh giá pin thế nào?
Mình thấy nhanh hết. Không wifi, 3g, không sử dụng tí nào, sau 10 giờ từ 100% còn 78%.
Các bác chỉ em xem thế nào nhỉ.