Có ai thấy góc dưới cùng bên phải khi ở ngoài màn hình chính cảm ứng ko dc nhạy có lúc vuốt sang 2 bên ko đc. Tui thấy mọi điện thoại khác vuốt 1 tí mọi chỗ trên màn hình là chuyến cửa sổ đc mà