Ai đó đã dùng redmi s2 và cài được tiếng việt cho nó chưa