Profile

 • ID
  1614152558
 • Nickname
  Thinh Nguyen Phuc
 • Registration date
  2017-05-23 19:16:58
 • Last visit time
  2018-03-19 16:03:23
 • Status
  Offline
 • Real Name
  Phúc Thịnh
 • Living city
  Ho Chi Minh City
 • Gender
  Male
 • Education degree
  High School
Manage forums
Thảo luận   Công nghệ  

MEDALS Medal Center >>

 • 500K Members
 • 3 ngày liên tiếp
 • 7 ngày liên tiếp
 • 21 ngày liên tiếp
 • 40 ngày liên tiếp
 • 70 ngày liên tiếp
 • 100 ngày liên tiếp
 • Newbie Member
 • 100 bình luận vào tháng 8
 • 100 bình luận vào tháng 9
 • 100 bình luận vào tháng 10
 • 10K Thành Viên
 • Sinh nhật MIUI lần thứ 7
 • Mi Story
 • Poster của tôi
 • 20K Thành Viên
 • Halloween
 • Christmas 2017
 • Nhìn lại cùng Mi Community
 • #StopGivingUp
 • U23 Việt Nam
 • Chúc mừng năm mới 2018
 • 50K Thành viên

Thinh Nguyen Phuc

Điều Hành Viên

Copyright©2016-2018 Xiaomi.com, All Rights Reserved
Content Policty

To Top