Profile

 • ID
  116841473
 • Nickname
  Chim Điên
 • Registration date
  2017-02-22 21:40:17
 • Last visit time
  2018-01-20 15:47:21
 • Status
  Offline
 • Real Name
  Vũ Huy Anh
 • Living city
  Hà Nội
 • Gender
  Male
 • Day of birth
  1995 - 09 - 13
 • Education degree
  Bachelor
 • FB profile
  chimdien
 • Instagram
  chimdien

MEDALS Medal Center >>

 • 500K Members
 • 3 ngày liên tiếp
 • 7 ngày liên tiếp
 • 21 ngày liên tiếp
 • 40 ngày liên tiếp
 • 70 ngày liên tiếp
 • 100 ngày liên tiếp
 • Chuyên gia tìm lỗi
 • Chúc mừng sinh nhật thứ 7
 • Nhiếp ảnh
 • Mi Explorers
 • More Power More Life
 • Newbie Member
 • 5K Thành Viên
 • 100 bình luận vào tháng 7
 • App Review
 • Columnist
 • More Power More Life
 • 10K Thành Viên
 • Sinh nhật MIUI lần thứ 7
 • Mi Story
 • Poster của tôi
 • Săn tìm poster
 • Halloween
 • Christmas 2017

Chim Điên

Mi Comm team

Copyright@2010-2019 Xiaomi.com, All Rights Reserved
Content Policty

To Top