ขอบคุณที่ทำให้เป็นมิตรกับผู้ใช้ทุกคนครับแต่สำหรับผมคงเปิดไว้เพราะเข้าใจดี (^^)