1737043670
tạm thời chưa kết luận dc bạn. vẫn thấy bt thôi ak.

hi mà mình thấy máy mình hơi lag chút