Pin lâu hơn nhưng hay đơ, máy mình còn bị sập nguồn