Đang dùng, vẫn thấy ok. Được cái là trả lời tin nhắn hay messager trực tiếp mà ko cần vào ap, giống như iPhone vậy đó