chỉ có thể dùng tiểu xảo thôi nhé. ví dụ tắt âm thông báo trước khi cắm sạc cũng như khi tháo sạc thì sẽ không có âm thanh :D