ตอนไปโรงเรียนก็ทำอย่างนึง มหาลัยก็อย่างนึง ทำงานก็อีกอย่าง เปลี่ยนไปเรื่อยๆ