เช็คและจัดการวางแผนก่อน ต่อไปก็อัพเดทข่าวสารต่างในบ้านเรา(ข่าวสารครับ"เน้นข่าวกีฬา)55 ฟังเพลง