อยากให้เพิ่มเรื่องของกล้องครับ ถ่ายที่มีแสงน้อยได้ดี ลดการสั่นไหวของวีดีโอได้