mình dùng cái này để phát màn hình dt lên thiết bị khác như tivi có wifi direct......