bạn cho nó rung báo ứng dụng nhiều thì nó hao pin nhanh hơn thôi. mình chỉ được 1 tuần là sạc rồi