ในปี 2017 Phichit Se ได้สะสมคะแนนทั้งหมด 0 แต้มบน Mi Community.  http://c.mi.com/th/forum/summary?shareId=1qZolPLS7rMZELj0Vnl898IlX1SUsoaseQA8KTjmamo=