ขอบคุณความรู้สึกดีๆที่มีให้กันตลอดมาคับ ผมจะไม่ลืมความรู้สึกดีๆเหล่านี้เลยครับ