ในปี 2017 dune ได้สะสมคะแนนทั้งหมด 489 แต้มบน Mi Community.  http://c.mi.com/th/forum/summary?shareId=8mJAs0zL411vC1CHb+1iXp+saGLbPhrkeTlZ/d119ac=