Tui dùng face id mipad 4 mặt giống nhau là mở được nha