lú thuyết là thế nhưng tỉ lệ người mở khóa dù khuôn mặt khác nhau, các cặp song sinh hay chỉ cần bức ảnh 2D là có thể mở khóa face id được rồi