มีคำถามครับ o/

Q: ภาษาที่ใช้ในอีเมลต้องใช้ภาษาอะไรครับ ไทย, จีน, อังกฤษ ?