đi vệ sinh công cộng xong phát hiện hết cmn giấy.hết cả nước