câu chuyện của mình mình nghe kể lại rằng vào ngày xưa một gia đình giàu có một bộ dĩa rất quý giá trong đó gồm có 12 cái dĩa.Vào một ngày nọ một người làm tên là Hixui cô ta đã làm vở 1 chiếc dĩa trong 12 dĩa quý hiếm.Chủ nhà giận quá cho nên đã giết cô ta và thẩy xác cô ta xuống một cái giếng.Bắt đầu vào đêm đó ngày nào ngoài giếng cũng nghe thấy tiếng đếm 1 cái dĩa rồi đến 2 cái dĩa đến 11 thì nó ngừng đếm và nói lên 1 câu đã mất 1 cái dĩa thấy vậy ông chủ đã đi ra giếng và bị cô ta bóp cổ chết ngay tại chổ.