Làm sao tắt chức năng chụp hình khi chạm vào cảm biến vân tay vậy mọi người