Nên sài Miui 9 hay Miui 8 bản ổn định chờ ra Miui 9 hoàn thiện.