Ở Rơm Miui 8 mình có thể tùy chỉnh chọn các đồng hồ của theme khác làm đồng hồ của theme đang sử dụng nhưng miui9 mình lại không làm đc.Ai biết cách làm k chỉ mình và.