Nếu bạn tìm hiểu về tin nhắn MIUI thì bạn đọc bài này nhé: http://c.mi.com/thread-282236-1-0.html