bạn kích hoạt trong cài đặt messenger, khi 2 số điện thoại kích hoạt thành công, khi bạn soạn tin nhắn tới số đó, khung soạn tin nhắn sẽ có viền màu xanh :) và tin nhắn đó sẽ đc gửi qua internet nếu cả 2 cùng kết nối mạng... và ko mất tiền :D

Bạn có thể xem qua ảnh